15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คุณลุงได้ไปกราบรูปปั้นท่าน อ.ศิลป์ พีระศรี
.
15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี
127th Anniversary SILPA BHIRASRI
.
พร้อมเดินทางไปชมนิทรรศการ ที่ LHONG 1919
โดยมีคุณสุชาย (คุณบี) พรศิริกุล คุณหงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ
คุณกำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน และน้องๆศิลปินให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะ

#อินสนธิ์วงค์สาม #InsonWongsam