Slide One - copy
Slide One
Slide Two
previous arrow
next arrow
Shadow

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม

“ธรรมะอะไรคือศิลปะ อะไรคือธรรมะ ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา สิ่งเหล่านี้ เป็นหัวอกหัวใจที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรา อาจจะทำให้มนุษย์พบความสงบสุขให้ดียิ่ง ความสำราญบุญกุศลนาบุญบุนนาเป็นสาเหตุของความอยู่ดีกินดี ศิลปะศิลปะ ก็อะไรเราสิ่งเหล่านี้ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์มีทั้งดีและเลว ส่วนใหญ่จะพบแต่ความสำเร็จเป็นสุขตั้งแต่เกิดจนตาย การดำเนินชีวิตเอาศิลปะมาใช้กับชีวิต หาความสงบสุขสงบจิตมันทำให้เรารู้สึกมีความสงบสุขลึกซึ้งขึ้น ชัดเจนขึ้น อย่าทำอะไรผิวเผิน ไม่มีวินัยต่อชีวิต ส่วนศิลปินนั้นเวลาเขาทำงานส่วนใหญ่เขาจะมีสมาธิ ศิลปะทำให้มนุษย์เย็นลงสุขุมสะท้อนตัวเองออกมาอำนาจจิตอำนาจใจบุญบารมีจะทำให้มนุษย์มีจิตใจอ่อนโยนสุขุมสงบจิตสงบใจอำนาจจิตส่วนใหญ่จะจรรโลงไว้ เกิดความตื่นตาตื่นใจและนำจิตของมนุษย์ไปสู่ความศรัทธา ในที่นั้นก็คือศิลปะ สำหรับมนุษย์ต่อมนุษย์ ศรัทธาในที่นี้อะไรก็ตาม ที่ลิ้มรสหรือเสพสุนทรียเป็นอมตะ”

อินสนธิ์ วงค์สาม ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ติดต่อเยี่ยมชมหอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม

สำหรับท่านที่ต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ หรือต้องการการนำชมผลงานและนิทรรศการภายในบริเวณหอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม สามารถติดต่อนัดหมายรายละเอียดล่วงหน้า เพื่อทำการเตรียมการนำเสนอให้แก่ท่าน

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม

เลขที่ 109/2 หมู่ 1 บ้านป่าซางน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน