“แลโลกศิลปะ” Inson Wongsam – “Learning from Masters”

มาแล้วค่ะ “แลโลกศิลปะ” จากช่อง Thai PBS นำเสนอเรื่องราวงานPainting ขนาด 2×10 เมตร ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ที่สุดชิ้นแรกและชิ้นเดียวของคุณลุง อินสนธิ์ วงค์สาม Inson Wongsam ชื่อผลงาน “Learning from Masters”