แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง , แผ่นดินธรรม แผนดินเงิน

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง , แผ่นดินธรรม แผนดินเงิน ผลงานภาพพิมพ์ของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม ค่ะ