เนื่องในวันมาฆบูชา

เนื่องในวันมาฆบูชา ขอระลึกถึงการจากไปของคุณป้าแหม่ม ผลงานพุทธศิลป์ของคุณป้าแหม่ม เวเนเซีย วอล์คกี้ (วนิดา วงค์สาม) ผู้เคยได้รับรางวัลสตรีชาวพุทธดีเด่นระดับนานาชาติจากองค์การสหประชาชาติ ปี 2547 ป้าแหม่มเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาเเละได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือร้อยคนร้อยธรรม100ปีท่านพุทธทาสด้วยค่ะ