“เกิดแต่ดิน” ศิลปแฝงนามธรรม โดย. อ.สมภพ บุตรราช

“เกิดแต่ดิน” ศิลปแฝงนามธรรม โดย. อ.สมภพ บุตรราช พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า พบกับภาพเขียนดิน คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม และท่านอื่นๆ อีกมากมาย ขอขอบคุณศิลปินผู้รังสรรค์งานด้วยค่ะ