อาจารย์เฉลิมชัย แนะนำหอศิลป์อาจารย์อินสนธิ์ วงค์สาม

ขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่มาร่วมงานรำลึกอาจารย์ชวลิต เสริมปรุงสุขและเยี่ยมชมหอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม ค่ะ

https://www.facebook.com/InsonWongsamArtgallery/videos/289755389017058