ออกจากเตามาอีกแล้วค่ะ งานชุดเซรามิค(Ceramic)ของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม

ออกจากเตามาอีกแล้วค่ะ งานชุดเซรามิค(Ceramic)ของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม ขอขอบคุณ คุณอุทัยและน้องเล็กที่ช่วยให้ผลงานชุดนี้ของคุณลุงออกมา สวยสด งดงาม อีกแล้วค่ะ