หำยนต์หรือหับยนต์

“หำยนต์หรือหับยนต์ ” งานไม้แกะสลัก คุณลุง อินสนธิ์ วงค์สาม หมายถึง แผ่นไม้แกะสลักประดับเหนือประตูห้องนอนของคนล้านนา คือพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังเหนือธรรมชาติ ปิดกั้นมิให้สิ่งชั่วร้าย ผู้ประสงค์ร้าย หรือกระทั่งคนต่างตระกูลเข้าไปในห้องที่เป็นรโหฐาน และเป็นที่สถิตย์ของผีประจำตระกูล เชื่อว่าผู้ที่ย่างกรายลอดผ่านล้วงล้ำเข้าไปจะเสื่อมคลายอาคมขลังที่ตนมี ขอบคุณข้อมูลจาก : อ.สนั่น ธรรมธิ