สืบสานส่งต่อการทำทองสมัยโบราณ

สืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น คุณลุงอินสนธิ์คายตะขาบส่งมอบความรู้วิธีการทำทองสมัยโบราณ,การเป็นช่างไม้ถ่ายทอดให้กับหลานชาย(มอร์นิ่ง) เพื่อเป็นมรดกความรู้ ตามเจตนารมย์ของคุณตาหมื่น วงค์สาม(คุณพ่อของคุณลุงอินสนธิ์) ให้คงอยู่สืบต่อไป เป็นภาพที่ดีต่อใจมากมายค่ะ