สระเกล้าดำหัว คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม

ลูกหลาน จาก เชียงใหม่ อาร์ตมิวเซียม ChiangMai Art Museum นำโดย อ.พรชัย ใจมา และคุณกุ้ง สระเกล้าดำหัว คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเยี่ยมชมงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ต่อไปค่ะ ขอขอบคุณ และยินดีต้อนรับค่ะ