“ศิลปะคือชีวิตของอินสนธิ์ ชีวิตของอินสนธิ์คือศิลปะ Art For Life By Inson Wongsam”

“ศิลปะคือชีวิตของอินสนธิ์ ชีวิตของอินสนธิ์คือศิลปะ Art For Life By Inson Wongsam” โปรดติดตามวีดีทัศน์เผยแผ่ผลงานทางด้านศิลปะ มุมมองความคิด ศิลปะนำชีวิต ในรูปแบบของคุณลุง เร็วๆ นี้นะคะ ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำวีดีทัศน์ด้วยค่ะ