วีดิทัศน์สรุปการจัดกิจกรรม “เปิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับบ้านศิลปินแห่งชาติ”ตอนที่ 5 บ้านนายอินสนธิ์ณ หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม จ.ลำพูนวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

วีดิทัศน์สรุปการจัดกิจกรรม โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) และผลิตสารคดี “เปิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับบ้านศิลปินแห่งชาติ” ตอนที่ 5 บ้านนายอินสนธิ์ณ หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม จ.ลำพูนวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

https://fb.watch/8bHQnmfXBv/