วันที่ฟ้าครึ้ม@หอศิลป์อินสนธิ์

วันที่ฟ้าครึ้ม@หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม Inson Wongsam Art Gallery