ลุงสนธิ์ กับสรรพสัตว์

ลุงสนธิ์ กับสรรพสัตว์ @ หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม Inson Wongsam Art Gallery ค่ะ