ภาพเก่าเล่าใหม่ นิทรรศการ “อินสนธิ์ วงค์สาม จิตวิญญาณอิสระ”

ภาพเก่าเล่าใหม่ v.1 นิทรรศการในความทรงจำ ” อินสนธิ์ วงค์สาม จิตวิญญาณอิสระ” ที่หอศิลป์ Bacc เมื่อเดือนกันยายน ปี 2557