ภาพเก่าเล่าใหม่ นิทรรศการ “The two Journeys”

ภาพเก่าเล่าใหม่ V3. นิทรรศการในความทรงจำ ” The two Journeys” คุณลุงอินสนธิ์ และคุณป้าแห่มม แสดงงานร่วมกันเมื่อเดือนมกราคม ปี 2554 ค่ะ