ภาพเก่าเล่าใหม่ นิทรรศการ ” นาม|ไร้รูป| “

ภาพเก่าเล่าใหม่ V.2 นิทรรศการในความทรงจำ ” นาม|ไร้รูป| ” นิทรรรศการประติมากรรมรูปแบบบนามธรรม โดย 4 ศิลปินแห่งชาติ อ.ชำเรือง วิเชียรเขตต์ อ.เข็มรัตน์ กองสุข อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม 14 ก.ค -18 ก.ย 2554 ณ หอศิลป์ Bacc