ภาพวาดคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม

ภาพวาดคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม ขอขอบคุณ อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก