ภาพพิธีเปิดงาน “การเดินทางที่ไม่สิ้นสุด Infinite Ride “

ภาพพิธีเปิดงาน “การเดินทางที่ไม่สิ้นสุด Infinite Ride ” ที่ 333Gallery Warehouse30 BKK ของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม วันที่ 4 ก.พ. 66 ค่ะ

ขอขอบคุณ คุณเยาวณี นิรันดร, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.เข็มรัตน์ กองสุข, อ.วรนันท์ ชัชวาลทิพพากร, ผู้บริหารและทีมงาน333Gallery, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, คิวเรเตอร์ Collector, แขกผู้มีเกียรติและศิลปิน ทุกๆ ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานอย่างมากมายคุณลุงอินสนธิ์ ขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่ง และดีใจที่ได้รับความรัก จากทุกๆ ท่าน ซึ่งทำให้คุณลุงมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีความสุขค่ะ