พี่น้องจากเมืองแพร่มาแอ่วเจ้า

พี่น้องจากเมืองแพร่มาแอ่วเจ้า อ.ประสงค์ ลือเมือง ศิลปินคนเก่งเมืองหละปูน พา อ.นคร, อ.อิทธิพล, อ.วินัย และน้องๆ มาแอ่วหาคุณลุงอินสนธิ์ ที่หอศิลป์ ฯ ขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้า