ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เเละคณะ เข้าเยี่ยมคุณลุง

วันนี้ ท่าน ผอ.อนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เเละคณะ เข้าเยี่ยมคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม เเละให้กำลังใจในการทำงาน ขอบคุณที่ห่วงใยกันเสมอมาค่ะ