ผลงานภาพพิมม์ของคุณลุงชุดใหม่

ผลงานภาพพิมม์ของคุณลุงชุดใหม่
– แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
– แผ่นดินธรรม แผ่นดินเงิน
( ใน 1 ชุด มี 2 ภาพ )
.
โดยจะจัดแสดงในนิทรรศการ “คิดถึงเหลือเกิน”
9 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2562
ณ หอธรรมพระบารมี Baramee of Art
.
เปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
10:00 ลงทะเบียน รับของที่ระลึก
10:30. เสวนา ศิลปินแห่งชาติ
การแสดงดนตรี “ คิดถึงเหลือเกิน”
12:00 รับประทานอาหาร
.
ชมนิทรรศการ คิดถึงเหลือเกินโดย ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินร่วมสมัยกว่า 50 ศิลปิน

#อินสนธิ์วงค์สาม #InsonWongsam