ผลงานภาพพิมพ์ Woodcut ชิ้นใหม่ของคุณลุง

“ปิ้ง ย่าง โควิค 19 ” ผลงานภาพพิมพ์ Woodcut ชิ้นใหม่ของคุณลุง ผลงานสื่อถึงการตายของมวลมนุษยชาติที่ถูกเชื้อโรคร้ายทำลายร้าง ซึ่งยังไม่รู้จะจบเช่นไร?