ผลงานชุดภาพพิมพ์บทกวีของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม

ผลงานชุดภาพพิมพ์บทกวีของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม เป็นงานภาพพิมพ์ที่ได้นำบทกวีซึ่งคุณลุงได้แต่งไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 ขณะนั้นเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร นำมาเขียนลงบนภาพพิพม์ด้วยลายมือตัวเองทุกภาพ รวมชุด 6 ภาพค่ะ