บ่ายของวันพุธที่โรงพิมพ์พ่อ

บ่ายของวันพุธที่โรงพิมพ์พ่อ

คุณลุงสร้างสรรค์ผลงานอีกเช่นเคย

ด้วย เ ท ค นิ ค ภ า พ พิ ม พ์ แ ก ะ ไ ม้

~

วันนี้จึงนำภาพบรรยากาศการทำงานของคุณลุงมาฝากกันนะคะ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม

หอศิลป์อินสนธิ์ วงศ์สาม

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ : ต้องนัดเวลาล่วงหน้า

วันเสาร์ – อาทิตย์ : 10.00 น – 16.00 น.

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สามInson Wongsam Art Gallery#InsonWongsam#InsonWongsamArtgallery#อินสนธิ์วงค์สาม