บุรุษผู้ที่ทำให้อินสนธิ์ วงค์สามรู้เเละเข้าใจว่า…

บุรุษผู้ที่ทำให้อินสนธิ์ วงค์สามรู้เเละเข้าใจว่า ”ศิลปะคือชีวิตของอินสนธิ์ ชีวิตของอินสนธิ์คือศิลปะ” ศ.ศิลป์ พีระศรี