บรรยากาศ งานเปิดนิทรรศการ “88 ปี การเดินทางของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม Journey in to Dream Inson Wongsam 88 Years”

คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ทุกๆท่าน ที่มาร่วมงานเปิดนิทรรศการของลุงเมื่อวานนี้ลุงปลื้มปิติมากที่ได้ พบปะกับทุกท่านค่ะ และทางหอศิลป์ขออภัยหากการต้อนรับไม่ทั่วถึง และไม่ได้รับความสะดวก ด้วยนะคะ