บรรยากาศหอศิลป์ฯหลังเจอพายุฝน

ภาพบรรยากาศหอศิลป์ฯหลังเจอพายุฝนค่ะ