ทำงาน และทำงานต่อไป

“ทำงาน และทำงานต่อไป” – อินสนธิ์ วงค์สาม