ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หอศิลป์ อินสนธิ์ วงค์สาม ได้ต้อนรับ ท่านโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและทีมงาน ที่มาเยี่ยมเยือน สวัสดีคุณลุงอินสนธิ์ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งค่ะ