ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัด และคณะ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านสันติธร ยิ้มละมัย ,ท่านปลัดจังหวัดลำพูน ท่านชาตรี กิตติธนดิตถ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมือง ลำพูนค่ะ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งค่ะ