ต้อนรับท่านอาจารย์ ชิน ประสงค์ ศิลปินแห่งชาติฯ

หอศิลป์ฯ ได้ต้อนรับท่านอาจารย์ ชิน ประสงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ปี พ.ศ 2561 ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งค่ะ🙏🏻 ท่าน อ.ชิน ประสงค์ ได้จัดนิทรรศการ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ พิธีเปิดในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม เวลา 10.00 น ค่ะ ขอเชิญชมนิทรรศการของท่านด้วยนะคะ