ต้อนรับที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ผู้อำนวยกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรมและทีม

ขอขอบคุณ คุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม คุณชริดา สังข์ทอง ผู้อำนวยกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรมและทีม ที่มาเยี่ยมคุณลุงอินสนธิ์ในวันที่ ฟ้าฝนไม่เป็นใจ แต่ความอบอุ่นเปี่ยมล้นค่ะ