ชื่นชมยินดีกับนิทรรศการของท่านอาจารย์ ชิน ประสงค์

คุณลุงอินสนธิ์ ชื่นชมยินดีกับนิทรรศการของท่านอาจารย์ ชิน ประสงค์ ที่จัดแสดง ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ค่ะ แวะไปชมกันได้นะคะ