งาน symbolic ของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม “Two birds singing”

พบกับงาน symbolic ของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม “Two birds singing” ณ คุ้มหอม คาเฟ่ & อาร์ตแกลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 เเละศิลปินท่านอื่น อาทิ อ.พิชัย นิรันต์ , อ.จรูญ บุญสวน , อ.ประสงค์ ลือเมือง