ฆ่ามังกรยังง่ายกว่าดับตัณหาในตัวเอง

ชื่อภาพ : ฆ่ามังกรยังง่ายกว่าดับตัณหาในตัวเอง

ขนาด : 147 × 3 × 235 cm

เทคนิค : แกะสลักไม้นูนต่ำ

ปี : พ.ศ.2559

ศิลปิน : อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติปี 2542vสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)