คุณลุงร่วมพิธีเปิด ลำพูนเนอร์สซิ่งโฮม – Lamphun Nursing Home

คุณลุงร่วมพิธีเปิด
ลำพูนเนอร์สซิ่งโฮม – Lamphun Nursing Home
เมื่อวันที่ 21 ม.ค ที่ผ่านมาค่ะ
.
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
รู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม – Inson Wongsam Art Gallery

#InsonWongsam #InsonWongsamArtgallery
#อินสนธิ์วงค์สาม #NationalArtist