ครบรอบอายุ 88 ปี คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม

ภาพบรรยากาศการส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับโรงพยาบาลป่าซาง , ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 , เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านเอื้อพร จากโครงการพิเศษ INSON INFINITY ครบรอบอายุ 88 ปี คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานชุดนี้ทุกๆท่านค่ะ เเละในโอกาสนี้ อ.แพน ภคบุตรเเละครอบครัวได้มอบหน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น ร่วมทำบุญกับคุณลุงด้วยค่ะ