ครบรอบสองปีที่จากไปของ อ.ชวลิต เสริมปรุงสุข

รำลึกครบรอบสองปีที่จากไปของ อ.ชวลิต เสริมปรุงสุข My Best Friend 27 เมษายน 2565