ข อ บ คุ ณ ที่ ม า พ บ กั น

ข อ บ คุ ณ ที่ ม า พ บ กั น .

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
รู้สึกยินดีและอบอุ่นเป็นอย่างมาก ที่ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Art Theory Silpakorn University
มาเยี่ยมชมหอศิลป์ พร้อมพูดคุยกับคุณลุง
.
เต็มไปด้วยความอบอุ่น ท่ามกลางอากาศหนาว
เป็นอีกวันที่คุณลุงมีความสุขอีกเช่นเคย
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ : ต้องนัดเวลาล่วงหน้า
วันเสาร์ – อาทิตย์ : 10.00 น – 16.00 น
.
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
Inson Wongsam Art Gallery

#InsonWongsam #InsonWongsamArtgallery
#อินสนธิ์วงค์สาม #NationalArtist