ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ประเทือง เอมเจริญ จาก อินสนธิ์ วงค์สาม