ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
อ.อินสนธิ์ วงค์สาม
.
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ณ หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
.
พิธีเริ่ม เวลา 10.00 น.
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น (ขันโตก)
.
เชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมบ้านศิลปินแห่งชาติ
พร้อมชมสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา จากบ้านน้ำต้น สล่าแดง (คุณสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ)

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
Inson Wongsam Art Gallery

#InsonWongsam #InsonWongsamArtgallery #อินสนธิ์วงค์สาม