ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนาเรื่องศิลปะนามธรรม

ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนาเรื่องศิลปะนามธรรม

โดย 4 ศิลปินนามธรรม

วันที่ 18 ก.พ. 66

เวลา 14.00 น.

สถานที่ 333Gallery/Warehouse30

Google Map: https://goo.gl/maps/aP3ZJerzRKAi1uGWA

ผู้ประสานงาน คุณแบมเเบม 099-2853140