ขอปิดการให้เข้าชมหอศิลป์ อินสนธิ์ วงค์สาม เป็นการชั่วคราว

ประกาศ
เรื่อง ขอปิดการให้เข้าชมหอศิลป์ อินสนธิ์ วงค์สาม เป็นการชั่วคราว
เนื่องด้วย ปัจจุบันสถานการณ์ของการระบาดไข้หวัด Covid-19 ในประเทศไทย เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่าน ทางหอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม จึงได้ขอปิดการให้เข้าชมเป็นการชั่วคราวและงดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในชุมชน
ทางหอศิลป์ฯ จึงขอปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ขอขอบพระคุณทุกท่าน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้