ขอบคุณที่มาพบกันค่ะ

ขอบคุณที่มาพบกันค่ะ หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และเป็นแรงบันดาลใจ ยินดีต้อนรับค่ะ