ขอขอบคุณ Miss Song จากประเทศจีน

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
ขอขอบคุณ Miss Song
จากประเทศจีน
.
ที่เข้ามาเยี่ยมชมหอศิลป์
และพูดคุยกับคุณลุง

เป็นอีกหนึ่งวันที่ คุ ณ ลุ ง มี ค ว า ม สุ ข มากๆเลยค่ะ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ : ต้องนัดเวลาล่วงหน้า
วันเสาร์ – อาทิตย์ : 10.00 น – 16.00 น
.
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
Inson Wongsam Art Gallery

#InsonWongsam #InsonWongsamArtgallery #อินสนธิ์วงค์สาม