ขอขอบคุณนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยกว่างซีนอลมอล

ขอขอบคุณนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัยกว่างซีนอลมอล
เมืองกุ้ยหลิน จีนศึกษา
ที่มาเยี่ยมชม หอศิลป์


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ : กรุณานัดเวลาล่วงหน้า
วันเสาร์ – อาทิตย์ : 10.00 น – 16.00 น
.
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม – Inson Wongsam Art Gallery

#InsonWongsam #InsonWongsamArtgallery
#อินสนธิ์วงค์สาม #NationalArtist