ขอขอบคุณกลุ่มศิลปินชาวจีนที่มาเยี่ยมชม

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
ขอขอบคุณกลุ่มศิลปินชาวจีนที่มาเยี่ยมชม
พร้อมพูดคุยกับคุณลุง
เป็นอีกวันที่คุณลุงมีความสุขเป็นอยากมากค่ะ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สามเปิด
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ : กรุณานัดเวลาล่วงหน้า
วันเสาร์ – อาทิตย์ : 10.00 น – 16.00 น.
.
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม – Inson Wongsam Art Gallery

#InsonWongsam #InsonWongsamArtgallery#อินสนธิ์วงค์สาม #NationalArtist