ขอขยายระยะเวลาการปิดชั่วคราวออกไป อย่างไม่มีกำหนด

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
ขอขยายระยะเวลาการปิดชั่วคราวออกไป
อย่างไม่มีกำหนด หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
จะเรียนแจ้งเปิดอีกครั้ง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด Covid-19
ขออภัยในความไม่สะดวก